Sylvia van Oosten

Leven i.p.v overleven

Wat is trance?

Trance is een zeer natuurlijk gebeuren. iedereen die echt verdiept kan raken in iets, bijvoorbeeld een boek of film, komt daarbij in een lichte trance.

Tijdens de sessie is het een toestand van een verhoogd niveau van bewustzijn, van een naar binnen gerichte, verhoogde concentratie. In deze toestand kun je gebieden van jezelf onderzoeken die normaal buiten het bereik vallen van het (dag)bewustzijn en daarna gewenste veranderingen aanbrengen.

Therapeutische trance wordt door mij opgeroepen in jou door je te laten concentreren op één of meerdere aspecten van jouw klacht of probleem. Dit aspect kan mentaal, emotioneel of lichamelijk zijn.

Door deze gefocuste aandacht kom je in een bewustzijnstoestand waarin verbinding kan worden gemaakt met de probleem veroorzakende gebeurtenis, waarna het echte werk kan beginnen.


Blijf ik (er) wel bij?

Ja, je eigen wil blijft volledig intact. Dit is zelfs een vereiste want in de therapie wordt een beroep gedaan op je zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid.  

Jíj moet het werk doen en om dit goed te kunnen doen dien je je volledig bewust te zijn van wat uit het verleden naar boven komt en hoe dat jou nu nog beïnvloedt. Door de trance ervaar je een soort gespletenheid: je blijft wie je bent, je weet ook waar en bij wie je bent, maar tegelijkertijd ervaar je jezelf in een andere situatie , bijv. als kind in dit leven of als volwassene in een vorig leven.

Dit wordt het elliptisch bewustzijn genoemd en hierdoor word jijzelf in staat gesteld de verbanden tussen heden en verleden duidelijk te krijgen.

Uiteraard gebeurt alles onder mijn zorgvuldige begeleiding en hoef je het niet alleen te doen.

We lopen samen op!